Kalendarium

 KALENDARIUM SEPTEMBER - DECEMBER 2017    

Se även vår hemsida www.skov-orebro.se

Onsdag 27 september         kl 09.45         Mitt-i-Musiken, samling i Konserthusfoajén

Torsdag 28 september        kl 18.00         Konsertintroduktion           Jan Hagenfeldt

Lördag 7 oktober                kl 14.00         Konsertintroduktion           Kjell Nytting

Tisdag 17 oktober kl. 18.30 SKOV:s årsmöte, se kallelse i detta medlemsbrev

Torsdag 19 oktober            kl 18.00         Konsertintroduktion           Jan Hagenfeldt

Torsdag 26 oktober            kl 18.00         Konsertintroduktion           Kjell Nytting

Tisdag 31 oktober               kl 18.00         Kurs i musik Repsalen       Kjell Nytting

Onsdag 22 november         kl 19.00         Nerikes Mässingssextett     Restaurant Umami

Torsdag 7 december           kl 09.45         Mitt-i-musiken, samling i Konserthusfoajén

Fredag 8 december             Nobel Prize Concert, se särskild bilaga i detta brev

Lördag 9 december             kl 14.00         Konsertintroduktion           Peter Appelros

   
     
     
     
    Konsertintroduktionerna sker i Vännernas regi i Repsalen. Fri entré